Διεθνής Ημέρα Θορύβου

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται αδιαμφισβήτητα  από την έντονη αστικοποίηση, τους πολυσύχναστους δρόμους και τις ζωντανές συνοικίες που παράγουν μεγάλες ποσότητες θορύβου που αφορούν  θορύβους από τα διάφορα μέσα μεταφοράς, από τις οικιστικές και εργασιακές υποδομές αλλά και θορύβους από ανθρωπογενής διαδικασίες αναψυχής και ψυχαγωγίας. Εγείρεται έτσι το θέμα της ηχορύπανσης που  σε οποιαδήποτε μορφή της, αποτελεί ένα από τα δεινά της σύγχρονης εποχής προκαλώντας σωρεία προβλημάτων τόσο στους ανθρώπους όσο και στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. 

Από το 1992 έχει κηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής  ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Θόρυβο η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου [1,2]. Στις μέρες μας,  τουλάχιστον 110 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται αρνητικά από το θόρυβο στις πολυσύχναστες οδούς της Ευρώπης ενώ ο θόρυβος μπορεί να επηρεάσει τόσο την ακοή όσο και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου όταν τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν του κανονικού κυριότερα στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία βάσει πρόσφατων ερευνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [2], η ηχορύπανση  αποτελεί την δεύτερη αιτία σε περιβαλλοντική επικινδυνότητα για την υγεία των ατόμων ακολουθώντας την ατμοσφαιρική ρύπανση [3,4]. Παρόλο που οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της παρατεταμένης έκθεσης δεν είναι άμεσα εμφανείς και αναγνωρίσιμες, εντούτοις υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των πολιτών της Ευρώπης.  Αναλυτικότερα τα αυξημένα επίπεδα θορύβου φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσωματική κατάσταση κυριότερα ατόμων των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως η πρώτη και η Τρίτη ηλικία ενώ επιφέρει ιδιαίτερη αναστάτωση σε εγκυμονούσες και άτομα που βρίσκονται υπό ανάρρωση [3,4]. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όταν η έκθεση παιδιών και νεαρών εφήβων είναι παρατεταμένη στα αρχικά στάδια της σχολικής ζωής μπορεί να αποτελέσει επιβλαβή παράγοντα για την μνήμη και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών ενώ επηρεάζει άμεσα δεξιότητες που συσχετίζονται με την προσήλωση, την απομνημόνευση και τις δεξιότητες κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου [2, 3, 4]. Σύμφωνα επίσης με νεότερα στοιχεία του ΠΟΥ [2], στην περιοχή κυρίως της Δυτικής Ευρώπης χάνονται ετήσια λόγω κυκλοφοριακού θορύβου 1.000.000 υγιή έτη προσδόκιμης ζωής. Λόγω αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνουν μέσω της οδηγίας 2002/49/EC την δημιουργία κοινού πυρήνα ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος και καλεί όλα τα μέλη στην δημιουργία νομοθετικών πλαισίων για περιορισμό των επιπέδων ηχορύπανσης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στην Κύπρο, πρωταρχική προσπάθεια περιορισμού της ηχορύπανσης αποτελεί η ψήφιση νόμου που αφορά τα κέντρα αναψυχής όπου  σύμφωνα με τις με τις διατάξεις της νομοθεσίας, κανένα κέντρο αναψυχής δεν πρέπει να εκπέμπει ήχο σε εξωτερικό χώρο χωρίς προαπαιτούμενη άδεια στην οποία καθορίζονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια θορύβου, τα όργανα ελέγχου της έντασης καθώς και ο χώρος τοποθέτησης των ηχείων περιμετρικά του κτηρίου του χώρου αναψυχής [5]. 

Η δική μας συνεισφορά στην μείωση των επιπέδων θορύβου είναι καταλυτική. Ας ελαττώσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες που συμβάλουν στο φαινόμενο της ηχορύπανσης όπως η αυξημένη ένταση στον ήχο των ραδιοφώνων, η συχνή χρήση των μηχανοκίνητων οχημάτων, το ανεξέλεγκτο κορνάρισμα στους δρόμους και λοιπά.   Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν την μείωση των επιπέδων θορύβου στον πλανήτη μας απαμβλύνοντας τις αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης.  Ας πούμε ΟΧΙ στις υψηλές εντάσεις του ήχου. Μπορούμε;

Πηγές:
[1]https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7#cite_note-7

[2] WHO, 2011: Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life years lost in Europe»,
[3] «Ηχορρύπανση: δεύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία». econews.gr. 26 Απριλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2015.
[4] Τάτση, Κωστούλα. «Ηχορύπανση: Θόρυβος – το πρόβλημα και οι επιπτώσεις». Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: http://repository.edulll.gr/1240. Ανακτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2015.
[5] http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/0/44844170F89C83A0C2257E1F00420FAC?OpenDocument

Πηγή φωτογραφίας:
By Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=369873