Home / Unpublished / Απώλεια της βιοποικιλότητας και Ορθοδοξία

Απώλεια της βιοποικιλότητας και Ορθοδοξία

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος είναι η αντιμετώπιση της απώλειας της βιολογικής ποικιλότητας ή βιοποικιλότητας, και η διατήρηση και αειφορική χρήση της προς όφελος του ανθρώπου. Στην έννοια της βιοποικιλότητας περιλαμβάνεται η ποικιλότητα ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, όπως χερσαία, θαλάσσια και άλλα υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς και τις οικολογικές ενότητες στις οποίες είναι μέρος. Περιλαμβάνει την ποικιλότητα μέσα στο είδος, μεταξύ των ειδών και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων και των τοπίων.1

Η βιοποικιλότητα στις μέρες μας απειλείται. Σήμερα 64 ενδημικά φυτά έχουν εξαφανιστεί από την ευρωπαϊκή φύση, ενώ 24% των φυτικών ειδών και υποειδών,2 42% των ιθαγενών θηλαστικών, 15% των πτηνών, 45% των πεταλούδων, 30% των αμφιβίων, 45% των ερπετών και 52% των ψαριών γλυκού νερού της Ευρώπης χαρακτηρίστηκαν ήδη ως κινδυνεύοντα με εξαφάνιση.

Στην ιδιαίτερή μας πατρίδα, όπου μας έταξεν ο Θεός, δεν είναι καλύτερη η κατάσταση. Πανύψηλα δέντρα, πυκνή βλάστηση και πλούσια φυτική κάλυψη χαρακτήριζαν το κυπριακό τοπίο παλαιότερα. Σήμερα, αρκετά είδη εξαφανίστηκαν, ενώ άλλα χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα με εξαφάνιση. Αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες της πλούσιας εκείνης κυπριακής χλωρίδας και πανίδας παραμένουν τα σκόρπια απομεινάρια αιωνόβιων δέντρων που αντιστάθηκαν στον χρόνο και στη φθορά, καθώς και στη μανιασμένη δράση του ανθρώπου ν’ αφήσει το αποτύπωμά του σε κάθε γωνιά του τόπου μας, σε κάθε γωνιά της γης μας, κόβοντας τα δέντρα, αποψιλώνοντας όλη τη βλάστηση, αλλά και αφήνοντας χωρίς σπίτι και ενδιαίτημα πουλιά, έντομα και άλλες ομάδες οργανισμών. Πέρα από την καταστροφή των φυσικών ενδιαιτημάτων πολλές άλλες αιτίες προκαλούν τη μείωση της βιολογικής ποικιλότητας του πλανήτη μας όπως η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση των βιολογικών πόρων, οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές με τις μονοκαλλιέργειες, η εισαγωγή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, κωνικοοικονομικές αλλαγές, καθώς και φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, η σύγχρονη βιοτεχνολογία απειλεί να ασελγήσει στη φύση και τους νόμους της και να αντικαταστήσει σταδιακά τον «καλόν λίαν» κόσμο του Θεού εις τον οποίο «δίχα τς γνώσεως καί τοκελεύσματός Του, οτε φύλλα πίπτει τν δέντρων πτς γς, οτε πτηνν καταφέρεται» και που «πσα φύσις καί κτίσις ναρμονίως Ατόν νευφημεί» (Προσευχή της Γ΄ ώρας), με ένα «διορθωμένο» από τον άνθρωπο κόσμο. Οι συνέπειες απρόσμενες και αιφνιδιαστικές, συσσωρευτικές και πολλαπλασιαστικές, μόνιμες και κληρονομήσιμες.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο Βιοηθική του Περιβάλλοντος: Η ορθόδοξη προσέγγιση της κτίσης.

Ανδρέας Χατζηχαμπής (2015). Βιοηθική του Περιβάλλοντος: Η ορθόδοξη προσέγγιση της κτίσης. Λεμεσός: Εκδ. Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, σελ. 29-31.

Κεντρική σελίδα Ορθοδοξία και Περιβάλλον 

Βιοηθική του Περιβάλλοντος: Η ορθόδοξη προσέγγιση της κτίσης

Διαβάστε επίσης

Ε΄ Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για το Περιβάλλον και την Αειφορία

  Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) της Ιερής Μητρόπολης Λεμεσού σε συνεργασία ...