Οικοσυστήματα

42 OikosistimataΗ κλιματική αλλαγή βλάπτει σοβαρά τη βιοποικιλότητα και αποτελεί μια από τις αιτίες απώλειας της. Ταυτόχρονα η κλιματική αλλαγή θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο αν δεν προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια τα οικοσυστήματα.

Η συνεχιζόμενη απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων εξασθενίζει την ικανότητα τους να παρέχουν βασικές υπηρεσίες, σε βαθμό που διατρέχουμε τον κίνδυνο να φτάσουμε σε σημεία μη αναστρέψιμα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα και συχνά μάλιστα επιδεινώνει άλλες πιέσεις όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση, τα χωροκατακτητικά είδη, καθώς και ο κατακερματισμός, η υποβάθμιση και η απώλεια βιοτόπων.

Οι υγρότοποι, το έδαφος, τα δάση και οι ωκεανοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα, παρέχοντας μας προστασία από την κλιματική αλλαγή. Σήμερα τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν περίπου τις μισές ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του ανθράκα.

Ειδικότερα οι ωκεανοί και τα παράκτια οικοσυστήματα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στη διαχείριση του άνθρακα με τους βαθείς ωκεανούς να αποθηκεύουν τις μεγαλύτερες ποσότητες. Συνεπώς, η διατήρηση των υφιστάμενων φυσικών δεξαμενών άνθρακα σε όλο τον κόσμο είναι απαραίτητη, προκειμένου η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα να έχει σημαντική συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η απώλεια ή η καταστροφή οικοσυστημάτων μειώνει την ικανότητα τους για δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Πολλές φορές όμως το κλιματικό σύστημα έχει και σημεία ανατροπής, στα οποία τα οικοσυστήματα μπορεί να έχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις και να χάσουν την προσαρμοστικότητα τους, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα να μετατρέπονται σε πηγές άνθρακα.

Υπάρχουν πολλά κινδυνεύοντα οικοσυστήματα όπως είναι για παράδειγμα οι κοραλλιογενείς ύφαλοι οι οποίοι σύμφωνα με τους επιστήμονες ίσως να είναι το πρώτο παγκόσμιο οικοσύστημα που θα εκλείψει αφήνωντας πίσω του πολλές ακτογραμμές χωρίς προστασία από τις θύελλες και τις πλημμύρες. Κινδυνεύοντα είναι και τα τροπικά δάση τα οποία εξαφανίζονται με ρυθμό περίπου 13 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα υγιή οικοσυστήματα έχουν περισσότερες δυνατότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να τη μετριάσουν, επομένως και να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αντιστέκονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επανακάμπτουν πιο εύκολα, τα δε οφέλη που παρέχουν και από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι είναι πολλαπλά.

Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για τον περιορισμό των μελλοντικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, διατηρώντας υγιή οικοσυστήματα και αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα περιβάλλοντα, ιδιαίτερα με την αποκατάσταση υγροτόπων, την αναδάσωση και το περιορισμών άλλων πιέσεων που δέχεται η φύση.

Προστατεύοντας τη φύση και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα, μειώνουμε την ευπάθεια και αυξάνουμε την προσαρμοστικότητα. Η προστασία και αποκατάσταση της φύσης είναι ένα μεγάλος οικονομικά αποδοτικός σύμμαχος στον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Σαφέστατα αν συνεργαστούμε με τη φύση, αντί να είμαστε πολέμιοι της, θα έχουμε πολλαπλά οφέλη όσον αφορά τη διαφύλαξη του κλίματος.

Μπορούμε;

ΠΗΓΕΣ:
Ο ρόλος της φύσης στην κλιματική αλλαγή – Φύση και Βιοποικιλότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αύγουστος 2009

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
https://sites.google.com/site/maureenflemingeducation/supporting-materials/inquiry-based-ecosystems-unit

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...