Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια και το όζον

Τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια και το όζον

32 Aioroumena SomatidiaΗ Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Κοινότητα, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας έχουν εκπονήσει κείμενο, στο οποίο εμπεριέχονται δέκα αρχές καθαρού αέρα, στις οποίες συγκεφαλαιώνονται το απόσταγμα της επιστημονικής έρευνας για τον κίνδυνο της ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας, και προτείνουν οδηγίες για τη διαμόρφωση πολιτικής δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια θα δούμε 2 από τις αρχές για καθαρό αέρα:

Aρχή 1η. Οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα στον καθαρό αέρα, όπως στην καθαρή τροφή και στο καθαρό νερό. Τα όρια ασφάλειας για τα αιωρούμενα σωματίδια παραμένουν, εν τούτοις, πολύ υψηλότερα, από τα πρέποντα, που υποδεικνύονται από τον Π.Ο.Υ. Π.χ., το ετήσιο μέσο όριο για εισπνεύσιμα σωματίδια έχει τεθεί στο 25 μg•m−3 που είναι 2.5 φορές υψηλότερο, από το οριζόμενο από τον Π.Ο.Υ. Για τις συγκεντρώσεις του τροποσφαιρικού όζοντος ο Ευρωπαϊκός στόχος είναι το όριο των 120 μg•m−3 ως μέγιστη/8ωρο μέση τιμή, που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για περισσότερες από 25 ημέρες το χρόνο. Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ., για την ποιότητα του αέρα θέτουν ως ανώτατο όριο τα 100 μg•m−3, αλλά ακόμη και αυτό το όριο, ο Π.Ο.Υ., εκτιμά ότι επιβαρύνει την ανθρώπινη κοινωνία με 1-2% επιπλέον θανάτους, συγκριτικά με τις συγκεντρώσεις ασφάλειας, των 70 μg•m−3 . Επομένως, η συμμόρφωση μόνο με τα όρια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον, γενικά, δεν αποτελεί επαρκές μέτρο για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.

Αρχή 2η. Η εξωοικιακή μόλυνση της ατμόσφαιρας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές της δημόσιας υγείας, στην Ευρώπη, σήμερα, που ευθύνεται για σημαντική μείωση του προσδόκιμου επιβιώσεως και παραγωγικότητας (: απώλεια ημερών εργασίας). Τα αποτελέσματα της αναλύσεως αυτής έδειξαν ότι η έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια, που παράγονται από πηγές ανθρώπινης δραστηριότητας (μηχανές εσωτερικής καύσεως) συνεπάγονται μέση απώλεια 8.6 μηνών (!) του προσδόκιμου επιβιώσεως στην Ευρώπη. Η δυσμενής επίδραση της ρυπάνσεως της Ατμόσφαιρας κυμαίνεται από περίπου 3 μήνες στην Φινλανδία, μέχρι περίπου 13 μήνες στο Βέλγιο. Η δυσμενής επίδραση στην παραγωγικότητα είναι σημαντική, αν και έχει επιχειρηθεί περιορισμένος αριθμός σχετικών μελετών. Σε μια πρόσφατη ανάλυση από τις Η.Π.Α., διαπιστώθηκε ότι περίπου 18.000.000 ημέρες εργασίας χάνονται λόγω της εκθέσεως σε σωματίδια PM2.5 και 11.000.000 ημέρες απουσίας από το σχολείο, λόγω εκθέσεως στο όζον. Εκτιμήθηκε ότι χάνονται 1.1 εκατομμύρια χρόνια ζωής, λόγω εκθέσεως σε αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, στις ομάδες ηλικών 65-99  ετών και 36.000 χρόνια λόγω εκθέσεως στο όζον. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι παρά τη βελτίωση στην ποιότητα του αέρα, τις τελευταίες δεκαετίες, οι τρέχουσες συγκεντρώσεις σωματιδίων και όζοντος εξακολουθούν να θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Επίσης, σε μια ευρωπαϊκή μελέτη εκτιμήθηκε ότι η έκθεση σε σωματίδια PM10 και όζον ευθύνεται για την απώλεια 625 εκατομμυρίων ημερών εργασίας. Σε μια πρόσφατη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 6 ευρωπαϊκές χώρες, συγκρίθηκε η επίπτωση 9 μειζόνων ατμοσφαιρικών ρύπων. Αποδείχτηκε ότι τα αιωρούμενα σωματίδια ευθύνονται για τη μέγιστη δυσμενή επίδραση στην υγεία.

Εμείς όμως οι απλοί πολίτες τί μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Γη; Ας ενημερωθούμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση και πώς αυτή δημιουργείται από τις δικές μας επιλογές και δραστηριότητες. Κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανία και η γεωργία. Ας προωθήσουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως η Ηλιακή, η Αιολική και η Γεωθερμία οι οποίες είναι μη ρυπογόνες. Σε σχέση με τις μεταφορές ας επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το ποδήλατο. Ας ζητήσουμε από τους κυβερνώντες την προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ας αγοράζουμε αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων και ας αποφύγουμε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητό μας σε κοντινές αποστάσεις. Για παραπλήσιες διαδρομές ας συνεργαστούμε με άλλους συμπολίτες μας για να μετακινούνται τα αυτοκίνητα με όσο το δυνατό περισσότερα άτομα.

Μπορούμε;

ΠΗΓΕΣ:
[1] Περιβάλλον για τους ευρωπαίους, 2013, Green_week_2013_EL-130927_web.pdf
[2] http://respi-gam.net/node/5221
[3] http://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro
[4] http://erj.ersjournals.com/content/39/3/525.full?ijkey=3b9f91da3e93e0897164ff1
[5] c3e2021340e7980af&keytype2=tf_ipsecsha#aff-9

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://www.sltrib.com

Διαβάστε επίσης

Το σκλινίτζι (Juncus heldreichianus )

Τα σκλινίτζια με το επιστημονικό όνομα Juncus heldreichianus αναφέρονται σε σκληρά βούρλα που έχουν καλαμοειδές ...