Υποβολή Δωρεών / Χορηγιών

Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης  |  Δέσμευση Πολιτών / Οργανισμών / Σχολείων  Γίνομαι Εθελοντής  Δήλωση Περιοχών για δεντροφύτευση  |  Δωρεά Δέντρων / Υλικών  |  Υποβολή Δωρεών / Χορηγιών  |  Επιτυχίες  | Χορηγοί / Υποστηρικτές  |  Επικοινωνία

Οι οποιεσδήποτε Δωρεές / Χορηγίες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την εκστρατεία Tree Per Year (Tree Per Year Every Citizen – Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης).

Κύρια έγνοια μας είναι να προσφέρουμε στους Δωρητές/Χορηγούς και Εθελοντές μια αξιόπιστη και φερέγγυα επιλογή χρήσης των προσφερόμενων οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο ουσιαστικό, διαφανή και αξιόπιστο.

Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, Εταιρείες και Οργανωμένα σύνολα μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά, στην εκστρατεία Tree Per Year (Tree Per Year Every Citizen – Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης) στο πλαίσιο της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης τους ή των σκοπών και στόχων του συνόλου στο οποίο συμμετέχουν.

Οι οποιεσδήποτε δωρεές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων της εκστρατείας Tree Per Year (Tree Per Year Every Citizen – Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης).

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
IBAN: CY34 0070 3020 0000 0000 4028 3607
BIC: CCBKCY2N

Επίσης ανεξάρτητο ελεγκτικό γραφείο θα διενεργήσει όλους τους ελέγχους για τις δωρεές και χορηγίες και θα αποσταλεί στον κάθε Δωρητή/Χορηγό, έκθεση με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση της δικής του εισφοράς.