Δωρεά Δέντρων / Υλικών

Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης  |  Δέσμευση Πολιτών / Οργανισμών / Σχολείων  Γίνομαι Εθελοντής  Δήλωση Περιοχών για δεντροφύτευση  Δωρεά Δέντρων / Υλικών  Υποβολή Δωρεών / Χορηγιών  |  Επιτυχίες  | Χορηγοί / Υποστηρικτές  |  Επικοινωνία

Τα δέντρα και δεντρύλλια είναι ασφαλώς απαραίτητα για τη δεντροφύτευση. Δεχόμαστε δωρεές δέντρων και δεντρυλλίων για τη δεντροφύτευση.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε τα δέντρα που δωρίζετε.

 

Πέραν από τα δέντρα πολλά άλλα υλικά είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των δεντροφυτεύσεων, όπως φτυάρια, γκασμάδες, μηχανήματα εκσκαφής κ.α. Αν μπορείς να δωρίσεις κάποιο υλικό απαραίτητο για τη δεντροφύτευση πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε τα υλικά που δωρίζετε.

 

Αν μπορείς να δανείσεις κάποιο υλικό/εξοπλισμό/μηχανήματα με δική σου ευθύνη που είναι απαραίτητο για τη δεντροφύτευση πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε τα υλικά που δανείζετε.