Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Περιβαλλοντικές επιδράσεις από την αυξανόμενη παραγωγή κρέατος

Περιβαλλοντικές επιδράσεις από την αυξανόμενη παραγωγή κρέατος

183. auxanomeni paragwgi kreatosΤο κρέας αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές πρωτεϊνών και στοιχείων για τον ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός που φαίνεται να έγινε γρήγορα αντιληπτό από τον άνθρωπο ο οποίος εφάρμοσε την εξημέρωση και εκτροφή των ζώων ώστε να εισαγάγει το κρέας στην διατροφή του. Η παραγωγή και κατανάλωση κρέατος αυξάνεται δραματικά χρόνο με τον χρόνο κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες ενώ όπως υπολογίζεται, η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος ενδέχεται να διπλασιαστεί κατά την χρονική περίοδο 2000-2050 [1]. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η χρονιαία κατανάλωση κρέατος στην Αμερική έχει αυξηθεί από τα 115 kg / άτομο το 2011 στα 121 kg / άτομο το 2014 ενώ ανάλογη  παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο όπου η χρονιαία κατανάλωση κρέατος ανά άτομο ανέρχεται στα 78 kg [2]. Πως θα μπορούσε όμως η αυξημένη παραγωγή και κατανάλωση κρέατος να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον και ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτή την άυξηση;

Αρχικά γίνεται αναφορά στον τεράστιο αριθμό ζώων που θανατώνονται ετήσια για να καλυφτούν οι διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου.  Ενδεικτικά αναφέρεται πως στην Κύπρο, μόνο το 2013 καταναλώθηκαν 48,665 τόνοι χοιρινού κρέατος και 21,823 τόνοι πουλερικών, αριθμοί που μεταφράζονται σε 608,764 χοίροι και 10,901,604 κοτόπουλα [3].  Γίνεται αντιληπτό πως η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση κρέατος συνδέεται άρρηκτα με την αύξηση των πληθυσμών των κτηνοτροφικών ζώων γεγονός που αναμφίβολα οδηγεί σε ραγδαία αύξηση των αναγκών σε σιτηρά που αποτελούν την πρώτη ύλη σίτισης των ζώων. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη επέκτασης των καλλιεργούμενων με σιτηρά εκτάσεων γεγονός που συνοδεύεται με αποχαρακτηρισμό λιβαδικών εκτάσεων με φυσική βλάστηση σε βοσκοτόπια και υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων. Πέραν των εδαφικών αναγκών, η πρακτική της εντατική κτηνοτροφία παρουσιάζει μεγάλες απαιτήσεις στην παροχή νερού τόσο για την άρδευση των σιτηρών όσο και για την ύδρευση των ζώων. Έτσι, παρατηρείται υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων αφού μόνο για την παραγωγή 1kg χοιρινού κρέατος απαιτούνται 5,988 lt νερού ενώ ο απαιτούμενος όγκος νερού πολλαπλασιάζεται στην περίπτωση του βοδινού και του αρνίσιου κρέατος με 15,415 lt/kg και 10,418 lt/kg αντίστοιχα [4].

Επιπρόσθετα, ο αυξημένος αριθμός ζώων συνοδεύεται από αυξημένη παραγωγή περιττωμάτων πλούσιων σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα τα οποία οδηγούν σε φαινόμενα νιτρορύπανσης εδαφών και υδάτων. Αυτό αφενός μειώνει την παραγωγικότητα των εδαφών και αφετέρου εντείνει την εμφάνιση ευτροφικών φαινομένων με αρνητικές συνέπειες για τους ζωντανούς οργανισμούς αλλά και τα οικοσυστήματα στο σύνολο τους [1,4]. Τέλος, η εντατική κτηνοτροφία μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αφού σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες [5] στην δραστηριότητα αυτή αποδίδεται το 14,5% του συνολικού ποσοστού αερίων του θερμοκηπίου από ανθρωπογενής ενέργειες.

Είναι κατανοητό πως εναπόκειται στον καθένα από εμάς να συμβάλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος διαφοροποιώντας τις καθημερινές μας επιζήμιες συνήθειες. ας αποτελέσουμε τροχοπέδη στην αυξανόμενη παραγωγή κρέατος μειώνοντας την ποσότητα κρέατος που καταναλώνουμε. Ας μετριάσουμε την κατάσταση με το να στραφούμε σε εναλλακτικές και συμπληρωματικές πηγές πρωτεϊνών όπως τα ψάρια, τα μαλάκια και τα όσπρια. Μπορούμε; 

ΠΗΓΕΣ:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production
[2] http://chartsbin.com/view/12730
[3] http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/agriculture_51main_keyfarchive_gr/agriculture_51main_keyfarchive_grOpenForm&yr=20087C1B9FBE871920BC782A442BEB0DE9A1&n=2008
[4] http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste
[5] Gerber, P. J., H. Steinfeld, B. Henderson, A. Mottet, C. Opio, J. Dijkman, A. Falcucci and G. Tempio. 2013. Tackling climate change through livestock – a global assessmaent of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 115 pp

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/FoodMeat.jpg

Διαβάστε επίσης

Οι καρχαρίες απειλούνται με εξαφάνιση στη Μεσόγειο

Οι καρχαρίες, οι πιο παρεξηγημένοι μεγαλύτεροι κυνηγοί των θαλασσών μας, δυστυχώς σήμερα κινδυνεύουν με εξαφάνιση ...