Στη Χώρα των Αλυκών

Στη Χώρα των Αλυκών – Εισαγωγή

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης με επιτόπιες μελέτες στη φύση, η εννοιολογική κατανόηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το βιότοπο της αλυκής, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής μάθησης. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται είναι συνυφασμένες με τις αρχές και τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στη Χώρα των Αλυκών – Περιγραφή Προγράμματος

Το μονοήμερο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε μια ακολουθία δραστηριοτήτων με θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση, καθώς και έκφραση-αξιολόγηση. Είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να στηρίζει την κατανόηση περιβαλλοντικών εννοιών και ζητημάτων και να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση από το απλό στο σύνθετο, από το κοντινό στο μακρινό και ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στη Χώρα των Αλυκών – Στόχοι Προγράμματος

Οι στόχοι του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Στη χώρα των Αλυκών» είναι: Να γνωρίσουν οι μαθητές τους αλοφυτικούς οικότοπους της αλυκής Ακρωτηρίου. Να παρατηρήσουν τη ζώνωση της βλάστησης, ανάλογα με την αλατότητα του εδάφους. Να διευρευνήσουν τα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης χλωρίδας της αλυκής που την καθιστούν ανθεκτική στην αλατότητα. Να ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στη Χώρα των Αλυκών – Συμμετοχή

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΥΚΠΕΕ απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και παρέχονται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Μέγιστος αριθμός μαθητών: 30 (μέχρι 40, σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Πληροφορίες τηλ. 25954954. Στείλτε τη Δήλωση Συμμετοχής σας το συντομότερο δυνατό στο τηλεομοιότυπο 25335682. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διαβάστε Περισσότερα »