Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής

Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής

22 ViopoikilotitaΗ βιοποικιλότητα, ή βιολογική ποικιλότητα, είναι η ποικιλότητα της ζωής και των λειτουργιών της. Ο όρος βιοποικιλότητα περιλαμβάνει την ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών, τις γενετικές διαφορές μεταξύ τους και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων που συμμετέχουν.

Δυστυχώς στις μέρες μας, η Βιοποικιλότητα, ο πλούτος της έμβιας ποικιλότητας, απειλείται σοβαρά από την παγκόσμια άποψη που αντιλαμβάνεται την αξία κάθε είδους μόνο στα πλαίσια της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Επειδή αγνοούμε τον ρόλο που παίζουν τα περισσότερα είδη στη διατήρηση του δικτύου της ζωής και επειδή τα περισσότερα είδη θεωρούνται άχρηστα από την άποψη της κυρίαρχης οικονομίας, αυτή η άποψη οδηγεί στην εξαφάνιση ενός μεγάλου αριθμού ειδών.

Αξίζει να δούμε γιατί η βιοποικιλότητα είναι σημαντική; Γιατί προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα είδη της άγριας ζωής;

(α) Κατ’ αρχάς η βιοποικιλότητα είναι σημαντική για τη διατήρηση οικολογικών και περιβαλλοντικών ισορροπιών. Μέσα στις βιοκοινότητες τα είδη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τρόπους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές αποτελούν τις βάσεις της πορείας επιβίωσης των ειδών. Αν χαθεί ένα ή περισσότερα ειδη είναι δυνατό να επηρεάσει και άλλα είδη και να διαταράξει ολόκληρο το οικοσύστημα.

(β) Επίσης, Τα άγρια είδη έχουν μεγάλη σημασία για την οικονομία και την ιατρική: Τα άγρια φυτά και τα φυτά που καλλιεργούνται μας τροφοδοτούν με λάδι, βαφές, φυτικές ίνες, χαρτί, ξυλεία και άλλα χρήσιμα προϊόντα. Τουλάχιστον το 40 % των φαρμάκων οφείλει την ύπαρξη του στους γενετικούς φυσικούς πόρους των άγριων φυτών, κυρίως από τις τροπικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα αντικαρκινικά φάρμακα που προέρχονται από τα φυτά σώζουν περίπου 30,000 ζωές το χρόνο μόνο στις ΗΠΑ.

(γ) Η Επιστημονική και Οικολογική Σπουδαιότητα των Άγριων ειδών είναι ένας άλλος λόγος που φανερώνει τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας.Κάθε είδος έχει τη δική του επιστημονική αξία διότι το κάθε ένα μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν την πορεία της ζωής, πώς λειτουργεί και πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει σε αυτό τον πλανήτη. Η πρόωρη εξαφάνιση ενός είδους αποτελεί μη αναστρέψιμη απώλεια της βιολογικής βιβλιοθήκης, που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που αναμένεται να επηρεάσουν τη ζωή στον πλανήτη.

(δ) Επιπρόσθετα, η βιοποικιλότητα έχει Αισθητική και Ψυχαγωγική αξία: Τα άγρια φυτά και ζώα είναι φυσική πηγή ομορφιάς, αναψυχής και απόλαυσης για τον περισσότερο κόσμο.

(ε) Και τέλος το πιο σημαντικό είναι η παραδοχή εκ μέρους του ανθρώπου ότι κάθε μορφή ζωής είναι μοναδική και απαιτεί σεβασμό, ακόμα και αν φαινομενικά δεν έχει ιδιαίτερη αξία γι’ αυτόν. Πρέπει να γίνει συνείδηση στον άνθρωπο ότι το κάθε είδος αποτελεί μέρος της κοινωνίας των ζωντανών οργανισμών στην οποία ανήκει και αυτός και έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να υπάρχει ή ν’ αγωνίζεται για την ύπαρξη του. Αυτή η άποψη βασίζεται στο γεγονός ότι κάθε είδος σοφά τοποθετήθηκε από τον Θεό Δημιουργό κι έτσι έχει εγγενή αξία, ανεξάρτητα από το πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι για τον άνθρωπο.

Εμείς όμως οι απλοί πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα μας στη Γη; Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, αλλά και τι περιβάλλον θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι λάθος να ενισχύουμε την εξαφάνιση οποιουδήποτε είδους, αλλά έχουμε ηθική ευθύνη να τα προστατεύουμε από την εξαφάνιση που παρατηρείται εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ας περιορίσουμε την επέκταση των οικισμών σε περιοχές με φυσικό περιβάλλον. Μπορούμε;

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
Copyright © 2015 Jörg Breuning & Green Roof Service LLC.

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...