Home / Unpublished (page 4)

Unpublished

Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου – GreenCityCY Awards 2019

      Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ), αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και ότι οι δράσεις τους έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπικό, περιφερειακό ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχέση ανθρώπου και φύσης: η πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος

Η φύση μέσα από τη δική μας αγιότητα, ανακαινίζεται, εξαγιάζεται. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ τονίζει ότι με τη νηστεία επιτυγχάνεται η ανακαίνιση της ύλης του σώματός μας, επέρχεται δηλαδή μια θεία αλλοίωσης στο σώμα του ανθρώπου, κάνοντάς το διαφανές και ανάλαφρο. Έτσι το ανθρώπινο σώμα μετατίθεται στην αρχέγονη κατάσταση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ποια είναι η Ορθόδοξη Στάση;

Ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει ένα πιο απλό τρόπο ζωής, ένα ανανεωμένο ασκητισμό που απευθύνεται σε κληρικούς και λαϊκούς για χάρη της δημιουργίας. Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, δέκα αιώνες πριν, επισημαίνει τη σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και αναφέρει ότι η σωστή στάση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος

Σήμερα, είναι αυτό ακριβώς το πνεύμα αγάπης που έχασε ο άνθρωπος και βλέπομεν όλην την αναίσθητον φύσιν υποκείμενην εις την φθοράν. Ο άνθρωπος έπαυσε να αντιμετωπίζει τη φύση με το πνεύμα της βασιλείας του Θεού. Πνεύμα αγάπης προς το σύνολο της δημιουργίας.10 Ο διακείμενος μεταξύ πνεύματος και ύλης άνθρωπος μετέφερε ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος

Ο φυσικός κόσμος στην ενσάρκωση του Υιού του Θεού προγεύεται την αποκατάσταση του στην αρχέγονη κανονική λειτουργία του και αγάλλεται (Ματθ. Β΄, 2 -Λουκ. Β΄, 13-14). Ο Ιησούς ενεργεί κυριαρχικά πάνω στα στοιχεία της φύσεως- αέρα, νερό, δένδρα, χώμα-και τα απελευθερώνει από την κατάσταση της δουλείας και της φθοράς αποκαθιστώντας ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η σχέση άνθρωπου και φύσης: η πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος

Εις τον προπτωτικόν παράδεισον οι πρωτόπλαστοι απελάμβαναν την παρουσίαν του ημετέρου Δεσπότου και πλουσιοδώρου Πλάστου των, εκείνην την ανεκλάλητον τρυφήν, εκείνα τα άρρητα κάλλη και τας ευμορφίας όπου είχαν τα άνθη του Παραδείσου, την αφρόντιστον και ακοπίαστον ζωήν, την συναναστροφή των αγγέλων2. Δεν υπήρχεν εις τον φυτικόν κόσμο (ούτε και ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η σχέση άνθρωπου και φύσης: η πνευματική διάσταση του οικολογικού προβλήματος

   «Ἡ γῆ αγλώσσως βοᾷ στενάζουσα. Τί με κακοῖς μιαίνεται πολλοῖς πάντες ἄνθρωποι;» (Σροπάριον Θ΄, Ψδής του σεισμού της κς’ Οκτωβρίου).    «…καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν» (Αποκ. Η΄, 10-11).    «ᾐσχύνθησαν οἱ γεωργοί, ἐπεκάλυψαν τὰς κεφαλὰς ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ο ύμνος της αγάπης του Χριστιανού για το περιβάλλον

Ο συνειδητός ορθόδοξος χριστιανός, ως ιερέας της φύσεως, όπου και αν βρεθεί, στο σπίτι του, στην εργασία του, στο σχολείο του, στην ενορία του, στους συλλόγους που ανήκει, στα έργα του, στις επιλογές του, στις σκέψεις του, στις προσευχές του έχει, και δείχνει ότι πραγματικά έχει, μια ιδιαίτερη σχέση με ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κόσμος και Μικρόκοσμος: το αποτύπωμα ενός ταπεινού ιερέως της φύσεως

Θαύμα μεγάλο, πορεία υπερφυσική, πνευματική ζωή ακολουθεί ο ιερέας της φύσεως, πάνω από τα κύματα των πειρασμών, με κίνηση αντίθετη προς το ορμητικό ρεύμα των ανθρώπων του κόσμου, δεν καταποντίζεται από την τρικυμισμένη θάλασσα, έχει άλλο φρόνημα, άλλο πνεύμα, άλλη τράπεζα, άλλο το φαγητό, άλλη η αμφίεση, άλλο το λεξιλόγιο, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κόσμος και Μικρόκοσμος: το αποτύπωμα ενός ταπεινού ιερέως της φύσεως

Αυτός ο άνθρωπος τραυματίζει, παραμορφώνει, βεβηλώνει τον κόσμο. Καταστρέφει την ομορφιά τη δική του και την ομορφιά του κόσμου που τον περιβάλλει. Ανάμεσα σε όλα τα κτίσματα του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να ρίξει τον κόσμο στην παρακμή, στη φθορά, στον θάνατο. Με την αμαρτία του μπορεί να ...

Διαβάστε Περισσότερα »