Home / Unpublished

Unpublished

Το φυσικό περιβάλλον ως κτίση

Για  μας  τους  ορθόδοξους  χριστιανούς  το  φυσικό περιβάλλον είναι κτίση. Η κτίση δημιουργήθηκε από τον Θεό Δημιουργό ως ο λαμπρός βιότοπος του ανθρωπίνου είδους. Σύμφωνα με τον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό, ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο κατ’ ανάγκη, αλλά κατ’ ελευθέρα  βούληση  και  αγάπη.  «Ἐποίησεν ὡς ἀγαθὸς  τὸ χρήσιμον, ὡς  ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η πνευματική υπόσταση της περιβαλλοντικής κρίσης

Σύμφωνα με τον Αρχιμ. Πλακίδα Deseilleη ανθρώπινη αυτή  πρακτική,  της  χρησιμοθηρικής  αντίκρισης  του φυσικού περιβάλλοντος, επέφερε στο πνευματικό επίπεδο μια ακόμη πιο σοβαρή κατάρρευση. Επέφερε αυτό που ο Henri     de     France, Καθηγητής  Οικονομίας  στο Πανεπιστήμιο  της  Grenoble,  προτιμά  να  ονομάζει «πολιτισμό της απληστίας» μάλλον παρά «πολιτισμό της κατανάλωσης».  Αφού  έδωσε  ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα πνευματικά αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης

Από πολύ νωρίς άγιοι πατέρες και θεοφώτιστοι θεολόγοι της  εκκλησίας μας, έχουν  εντοπίσει  την  πνευματική υπόσταση  της  σύγχρονης  οικολογικής  κρίσης.  Σήμερα, λόγω της εγωιστικής και ληστρικής εκμεταλλεύσεως της φύσης  από  τον  «σοφό»  άνθρωπο,  τον  άνθρωπο  της πληροφορίας  αντί  της  γνώσης,  τον  άνθρωπο  του ατομισμού αντί της κοινωνίας, του καταναλωτισμού αντί ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ο άνθρωπος ως καταχραστής του φυσικού περιβάλλοντος

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους της Γης, όσο ποτέ προηγουμένως, καταστρέφοντας το περιβάλλον και  θέτοντας  την  ευημερία  των  μελλοντικών  γενεών  σε κίνδυνο. Μεταξύ του 1980 και του 2005 καταγράφηκε μια αύξηση στη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας, της τάξης του 50% (από 40 δισεκατομμύρια τόνους σε 58 ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η περιβαλλοντική κρίση σήμερα

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες. H κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η ενεργειακή κρίση, η υδατική κρίση, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και η οξίνιση των ωκεανών είναι μόνο μερικά από τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που βιώνουμε σήμερα. Η βιολογική ποικιλότητα ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα ζώα μετά τη δευτέρα παρουσία

Σύμφωνα με τον Πρωτοπρεσβ. Θ. Ζήση η σκοπιμότητα της ύπαρξης στον κόσμο των ζώων δεν υπερβαίνει τα όρια της παρούσης ζωής. Η ανακαίνιση σε ένα κόσμο άυλο και άφθαρτο τερματίζει και τη χρησιμότητα των ζώων για τον άνθρωπο. Όπως μάς διδάσκει όμως ο θεοφώτιστος Άγιος Ι. ο Δαμασκηνός «κτίσις θά ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα ζώα εξαφανίζονται

H διάρρηξη της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, η εωσφορική αποστασία του στο να επαναφέρει πάντα τα κτήνη και πάντα τα ερπετά και πάντα τα θηρία και πάσα σάρκα, και πάσαν την κτίσιν εις κοινωνίαν με τον Θεόν, ένα ακόμα βήμα μπροστά για την ένταξή τους στο σώμα του ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα ζώα εξαφανίζονται …

Η μέριμνα του Θεού για τα ζώα δεν σταματά στη δημιουργία τους. Αυτός ως ο δωρητής της ζωής, έχει τη δύναμη της διατήρησής τους ή του πλήρους αφανισμού τους. Κατά τον ψαλμικό λόγο «ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσι καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν» (Χαλμ. 103, 29) και αλλού ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα ζώα επιδέχονται και την ενέργεια του διαβόλου

Ο όφις είναι εκείνος που κατειλημμένος από το διάβολο χρησιμοποιείται ως μέσο για την προσέγγιση της Εύας. Παρασύροντας στην αμαρτία τους πρωτόπλαστους, και μαζί μ’ αυτούς και όλη τη κτίση, μια και «πᾶσα η κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει», τούς αποστέρησε τη Θεία χάρη, τούς απογύμνωσε από τη δοτή δόξα τους, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οι άγιοι και τα ζώα

Τα διάφορα συναξάρια των αγίων είναι κατάσπαρτα από εικόνες και διηγήσεις με ζώα. Το ανθρώπινο σώμα αλλοιώνεται με την ευεργετική δράση της νηστείας και γίνεται διαφανές και ανάλαφρο κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ. Σε αυτή την κατάσταση το ανθρώπινο σώμα έχει κάτι από την προπτωτική κατάσταση του Αδάμ και ...

Διαβάστε Περισσότερα »