Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Αειφόρος Ανάπτυξη: με τα μάτια στο μέλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη: με τα μάτια στο μέλλον

10 Aeiforos AnaptiksiΓια το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η γη φαινόταν απέραντη και οι φυσικοί της πόροι απεριόριστοι. Σήμερα έγινε πλέον κατανοητό ότι, η γη, είναι περιορισμένη τόσο σε μέγεθος όσο και σε φυσικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την σημασία του τρόπου ζωής των σύγχρονων κοινωνιών, των επιδράσεων τους στο περιβάλλον και την κατασπατάληση των περιορισμένων φυσικών πόρων της γης, εισήγαγε και προωθεί την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της. Απώτερος στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Τι είναι όμως η αειφόρος ανάπτυξη;

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Με άλλα λόγια, η σημερινή ανάπτυξη πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο τις δυνατότητες ανάπτυξης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα.

Η αειφόρος ή αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί, για τον αιώνα που διανύουμε, τη μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας. Ανάπτυξη που δεν θα στερήσει από τα παιδιά μας και τα παιδιά τους το δικαίωμα για μια βελτιωμένη και αξιοπρεπή ζωή, ακέραιο περιβάλλον, δυναμική οικονομία και κοινωνική αλληλεγγύη. Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Πολλοί πολιτισμοί, μέσα από τους αιώνες, αναγνώρισαν την ανάγκη της αρμονίας μεταξύ του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Το τι είναι καινούργιο είναι η συστηματική πλέον αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η κατανομή του πλούτου, οι κλιματικές αλλαγές, η πείνα, η ανισότητα των φύλων, η παιδική θνησιμότητα, η εκπαίδευση, η καλύτερη διακυβέρνηση, το εμπόριο με δίκαιους όρους, οι βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης, η προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελούν μόνο μερικές από τις προκλήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών είναι ότι οι ίδιες οι προκλήσεις πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται. Για παράδειγμα, χρειάζεται οικονομική άνθηση για την καταπολέμηση της πείνας, για την οποία όμως απαιτείται εντατικοποίηση του βιομηχανικού τομέα, και συνεπώς αυξημένη κατανάλωση και χρήση φυσικών πόρων και μεταφορών. Λύση μπορεί να βρεθεί μόνο εάν ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι με αποτελεσματικό τρόπο.

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη υιοθετήθηκε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Γκέτεμποργκ το 2001. Το 2005 αναθεωρήθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ ετοίμασε τη δική της Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2010.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη, πέραν από όραμα και προορισμός, είναι παράλληλα και μια διαδρομή, μια διαδικασία η οποία προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και προσφορά τόσο του Κράτους όσο και των απλών πολιτών.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε στις προσπάθειες για υλοποίηση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Όλο και περισσότερο, κάθε απόφαση μας, ατομική ή συλλογική έχει σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, αλλά και τι περιβάλλον θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ας χρησιμοποιούμε αντικείμενα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τα οποία μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε ή να ανακυκλώνουμε. Ας χρησιμοποιούμε περισσότερο ανανεώσιμους φυσικούς πόρους όπως έδαφος, νερό, φυτά και ζώα αλλά όχι ταχύτερα από το ρυθμό ανανέωσής τους. Ας μειώσουμε την απώλεια της ύλης και των πηγών ενέργειας. Ας δώσουμε έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης του νερού, του εδάφους και του αέρα. Μπορούμε;

ΠΗΓΕΣ:
[1] http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/97100E5511AAC492C225795200325062?OpenDocument
[2] http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7

[3] Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2010. Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Λευκωσία, Κύπρος.
[4] Miller Tyler, G., JR. (1999).  Βιώνοντας το περιβάλλον ΙΙ. Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων. Εκδόσεις ΙΩΝ.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://aeiforosblog.blogspot.com/

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...