Στόχοι ΚΥΚΠΕΕ

Στόχος του ΚΥΚΠΕΕ είναι να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων σε βιώσιμα επίπεδα, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να καταστεί δυνατή η αειφορία και να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα η συμβίωση κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Το ΚΥΚΠΕΕ ενθαρρύνει επομένως τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για να το επιτύχει αυτό, το ΚΥΚΠΕΕ δημιουργεί ενδιαφέρουσες και καινοτόμες συνεργασίες με επιλεγμένες επιχειρήσεις, για να προωθήσει την αλλαγή νοοτροπίας. Οι συνεργασίες αυτές παίρνουν διάφορες μορφές όπως η προώθηση του διαλόγου και της επιμόρφωσης για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και δέσμευση των εταιριών για την προώθηση πιο βελτιωμένων πρακτικών και πολιτικών ή ακόμα και την εξεύρεση πόρων για την υποστήριξη της επιτόπιας έρευνας και των θεματικών μας προγραμμάτων.

Η εποικοδομητική μας συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις, μας επιτρέπει να διεγείρουμε την καινοτομία στις επιχειρήσεις και να αμφισβητούμε τις κακές πρακτικές, από όπου κι αν προέρχονται. Μαζί, θα βρούμε καινοτόμες λύσεις στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Δείτε Επίσης:

– Στόχοι του ΚΥΚΠΕΕ
Στρατηγική Συνεργασιών με Επιχειρήσεις
Χορηγικές Σχέσεις
Συνεργάτες