Τα μυστικά της Λίμνης – Εισαγωγή

Μέσα από το πρόγραμμα «Τα μυστικά της λίμνης» προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης με επιτόπιες μελέτες στη φύση, η εννοιολογική κατανόηση και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σχετικά με το βιότοπο της Δεσποτικής λίμνης, μέσω ολιστικής προσέγγισης και βιωματικής μάθησης.