Οι Φύλακες της Γης – Εισαγωγή

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης προβαίνοντας σε συμφωνία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γης, προχώρησε στη μετάφραση και στη διασκευή του Προγράμματος στα ελληνικά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης από τη σχολική χρονιά 2010-2011 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Αειφορία της Γης, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα  “Φύλακες της Γης”, που εφαρμόζεται σήμερα σε δώδεκα χώρες, είναι ένα πρόγραμμα εγνωσμένης αξίας ως προς τα αποτελέσματά του αφού επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει τη θετική επίδρασή του στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για το περιβάλλον καθώς επίσης και την αλλαγή των περιβαλλοντικών στάσεων.