Οι Φύλακες της Γης – Συμμετοχή

Το πρόγραμμα «Φύλακες της Γης» απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε΄, Στ’ τάξη Δημοτικού Σχολείου και Α΄ Γυμνασίου και παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Μέγιστος αριθμός μαθητών: 25.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δεχθεί μέχρι 40 (κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς του ΚΥΚΠΕΕ). Πληροφορίες τηλ. 25954954.

Στείλτε τη Δήλωση Συμμετοχής σας το συντομότερο δυνατό στο τηλεομοιότυπο 25335682.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.