Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Γαλάζια ανάπτυξη-Μια νέα πορεία για το μέλλον της Ευρώπης

Γαλάζια ανάπτυξη-Μια νέα πορεία για το μέλλον της Ευρώπης

50 Galazia anaptiksiΗ µπλε ανάπτυξη, µέγιστο διακύβευµα του 21ου αι., αναδεικνύεται σε φορέα καινοτοµίας, αειφόρου ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Χάρη σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να επωφεληθεί από 5,4 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και µια ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της τάξεως των 500 δις ευρώ ετησίως. Οι θάλασσες και οι παράκτιες ζώνες προσφέρουν πολύτιµους πόρους, οι οποίοι όµως υφίστανται ισχυρές πιέσεις και αντιµετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους.

Πιο συγκεκριμένα η μπλε ανάπτυξη ορίζεται ως «η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της οικονομίας και της εργασιακής απασχόλησης από τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές” Πέρα από αυτά οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα πιο πάνω τα οποία έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική βάση, μπορεί να εμπίπτει στο ορισμό μας.

Σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, μέσω του “Blue Growth”, όπως είναι και η διεθνής ορολογία, θα αντιμετωπιστούν τεράστιες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η σπατάλη των φυσικών πόρων, η αστικοποίηση και η συγκέντρωση στις παράκτιες περιοχές αλλά και η δημογραφική αλλαγή των πληθυσμών.

Για να υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα όμως πρέπει να στηριχτούμε στις στρατηγικές που ακολουθούνται για την μπλε ανάπτυξη ακολουθώντας μια σωστή πολιτική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70% του πλανήτη μας καλύπτεται από ωκεανούς και ότι πάρα πολλά μέρη από αυτούς είναι ακόμη ανεξερεύνητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση της γνώσης όσο αφορά τις θάλασσες και τους ωκεανούς είναι ένα από τα τρία διατομεακά εργαλεία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. το οποίο μπορεί να συμβάλει και στην ενοποιημένη θαλάσσια επιτήρηση.

Η δημιουργία γνώσεων για τη θάλασσα ξεκινά με την παρατήρηση της θάλασσας και των ωκεανών. Τα στοιχεία των παρατηρήσεων αναλύονται με στόχο να δώσουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αξιολόγηση της υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και στην προστασία των παράκτιων κοινοτήτων. Η γνώση θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη.

Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο  έχουν ξεκινήσει σηµαντικές προσπάθειες για τη δηµιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν τις αειφόρες επενδύσεις στον θαλάσσιο και παράκτιο τοµέα, παρέχοντας εχέγγυα για την ασφάλεια των θαλάσσιων χώρων. Κάτι τέτοιο συνδέεται µε την εφαρµογή νέων τρόπων διακυβέρνησης, ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού καθώς και µε τις διαβουλεύσεις αλλά και τη συνεργασία µεταξύ των διάφορων εµπλεκοµένων (δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι τηςκοινωνίας των πολιτών).

Βασικούς στόχους της Ε.Ε. αποτελούν η έρευνα, η καινοτομία και η προώθηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα οδηγήσουν στην μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση του κλίματος αλλά και την αντιμετώπιση των διαφόρων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η µπλε ανάπτυξη είναι ζωτικής σηµασίας και για τη Μεσόγειο, δεδοµένης της σύγχρονης οικονοµικής συγκυρίας. Σήμερα είναι αναγκαία η προστασία των ακτογραµµών και της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, αλλά και η αειφόρος προσέγγιση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού κάτι που θα αποφέρει και πολλά οικονομικά οφέλη.

Για να έχουν αποτέλεσμα όμως τα οποιαδήποτε σχέδια για αξιοποίηση των ωκεανών και των ακτών πρέπει να υπάρχει στήριξη από τους τοπικούς, εγχώριους και διεθνείς φορείς. Αν υπάρχει η σωστή συνεργασία από τους εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να επιτευχθούν πολλοί στόχοι όπως η ανάπτυξη της οικονομίας μια χώρας και η δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας, κάτι που χρειάζεται τόσο η Κύπρος όσο και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης. Μπορούμε; 

ΠΗΓΕΣ:
[1] http://www.econews.gr/2013/11/20/ble-anaptyxi-ifa-108326/
[2] Blue Growth – Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts Third Interim
[3] Report- Final – Client: European Commission, DG MARE, Rotterdam/Brussels, 13 March 2012.
[4] Γνώσεις για τη Θάλασσα 2020 – Θαλάσσιες Παρατηρήσεις και δεδομένα για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://www.b-bice-plus.eu/

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...