Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία της Γης

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία της Γης

DSC07113Το περιβάλλον είναι ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες επιδράσεις και αντιδράσεις μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων από τους οποίους αποτελείται. Ο άνθρωπος ανήκει στο περιβάλλον και εξαρτάται από αυτό. Παράλληλα επεμβαίνει δραστικά στη διαμόρφωσή του. Είναι σημαντικό να υπάρξει στροφή προς την εκπαίδευση για το περιβάλλον,  καθότι θα μπορεί να απορροφά και να μεταδίδει τις αξίες και τους κανόνες ολόκληρης της κοινωνίας, ενώ παράλληλα διαθέτει τις δομές ώστε να μεταφέρει ένα σύνολο παραδόσεων, πρακτικών και γνώσεων στις επόμενες γενεές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει να εξοπλίσει τους αυριανούς πολίτες με δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση ν’  αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η ιδέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.) αναπτύχθηκε κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, μέσα από το όλο κλίμα του περιβαλλοντικού κινήματος που ξεκινούσε τότε, και αφορούσε κατά κύριο λόγο την εκπαίδευση τεχνικών και ειδικών ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, τα κατάλληλα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Στη συνέχεια στράφηκε στην εκπαίδευση των πολιτών, στοχεύοντας σε θεμελιώδεις αλλαγές στις περιβαλλοντικές στάσεις, συμπεριφορές και αξίες τους. Ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε διάσκεψη της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), στο Παρίσι το 1948. Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικά μετάφραση του αγγλικού Environmental Education. Εντούτοις, η έννοια της λέξης δεν αποδίδεται πλήρως με τη λέξη εκπαίδευση, αφού εμπεριέχει και άλλα στοιχεία, τα οποία στην ελληνική γλώσσα αποδίδονται καλύτερα με διαφορετικές λέξεις, όπως «παιδεία» ή «αγωγή». Αντί λοιπόν περιβαλλοντική εκπαίδευση ουσιαστικότερης σημασίας είναι ο όρος Περιβαλλοντική Αγωγή ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο την παροχή απαραίτητων γνώσεων σχετικών με το περιβάλλον αλλά και την ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του μαθητή, του ήθους, των μορφών συμπεριφοράς και την ανάπτυξη και άσκηση όλων των πλευρών της προσωπικότητας του με στόχο μια φιλική και αρμονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία της γης είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, απαραίτητων για την κατανόηση και εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου, του πολιτισμού του και του βιοφυσικού του περίγυρου. Η ΠΕ έχει ως επακόλουθο πρακτικές για τη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωσης από το ίδιο το άτομο ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Όλο και περισσότερο, κάθε απόφαση μας, ατομική ή μέσα στην οικογένεια μας, στην εργασία ή στο σχολείο μας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, αλλά και τι περιβάλλον θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ανάγκη τόσο παγκόσμια όσο και στο δικό μας νησί. Η υπόθεση της προστασίας, της αναβάθμισης και διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη ζωή μας πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, όπου ο άνθρωπος τάχθηκε «να φυλάσσει αυτόν..» δεν ανήκει προνομιακά σε κάποια μερίδα ανθρώπων, που απλά νοιάζονται για ότι υπάρχει γύρω τους, αλλά είναι υπόθεση όλων μας ανεξαιρέτως. Ας μάθουμε για το περιβάλλον, ας πάρουμε απόφαση να μειώσουμε τα σκουπίδια που παράγουμε αλλά και να ανακυκλώνουμε. Ας χρησιμοποιούμε στα ψώνια μας πάνινη τσάντα αντί δεκάδες πλαστικές. Ας μειώσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου και να προτιμούμε τα πόδια ή το ποδήλατο. Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιβραδύνει το “φαινόμενο του θερμοκηπίου Μπορούμε;

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
Φωτογραφικο Αρχείο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...