Οικολογικά σήματα & Ευρώπη

59 Oikologika SimataΈνα “οικολογικό σήμα” είναι μια ταμπελίτσα που αναγνωρίζει τη συνολική περιβαλλοντική προτίμηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εντός μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών, βάσει των απόψεων για τον κύκλο της ζωής1.   Με άλλα λόγια τα οικολογικά σήματα μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση τους στην αγορά 2.

Για την απονομή οικολογικού σήματος σε ένα προϊόν ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία . Αρχικά επιλέγεται μια κατηγορία προϊόντων (π.χ. απορρυπαντικά πλυντηρίων) που να συμπεριλαμβάνει ανταγωνιστικά προϊόντα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Στη συνέχεια γίνεται η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής για την συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων με σκοπό να καθοριστούν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές συνέπειες από την χρήση τους. Με βάσει τα αποτελέσματα της Ανάλυση του Κύκλου Ζωής θεσπίζονται αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων. Μόνο τα προϊόντα, ή οι μέθοδοι παραγωγής που είναι σύμφωνες με τα παραπάνω κριτήρια κρίνονται κατάλληλες για την απονομή του οικολογικού σήματος3.

Τα τρία πιο δημοφιλή οικολογικά σήματα στην Ε.Ε. είναι ο Μπλε Άγγελος, ο Κύκνος της Νορβηγίας και το Ευρωπαϊκό λουλούδι. Ο μπλε άγγελος δημιουργήθηκε το 1978 στη Γερμανία και είναι το πρώτο οικολογικό σήμα που παρουσιάστηκε στην αγορά3. Το οικολογικό σήμα του Νορβηγικού κύκνου εδραιώθηκε το 1989 από τη Nορβηγική Κυβέρνηση και αναγνωρίζεται εκτός από τη Νορβηγία στην Σουηδία, την Φιλανδία, την Ισλανδία και τη Δανία3. Το πιο διαδεδομένο οικολογικό σήμα στην αγορά της Ε.Ε. είναι το Ευρωπαϊκό λουλούδι, το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες όπως η Νορβηγία, το Λιχτεστάιν, η Ισλανδία κ.α.2.

Η διάδοση των οικολογικών σημάτων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στον καθένα μας προσωπικά όσο και στον πλανήτη μας.  Επιλέγοντας προϊόντα με οικολογική σήμανση συμβάλλουμε στη  μείωση της χρησιμοποίησης των τοξικών ουσιών , στην ανακύκλωση και εξοικονόμηση υλικών και πρώτων υλών, στην αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών από φιλικά προς το περιβάλλον και στη γενικότερη ενίσχυση των μηχανισμών που εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη3.

Εμείς μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος προτιμώντας προϊόντα με οικολογικά σήματα; Όλο και περισσότερο, κάθε απόφαση μας, ατομική ή μέσα στην οικογένεια μας, στην εργασία ή στο σχολείο μας έχει σημαντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Οι καθημερινές μας συνήθειες θα καθορίσουν πώς θα είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, αλλά και τι περιβάλλον θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ας συμβάλλουμε στη διάδοση των οικολογικών σημάτων. Ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα. Ας αποφύγουμε προϊόντα που δεν φέρουν οικολογική σήμανση. Μπορούμε; 

ΠΗΓΕΣ:
[1] http://www.coastlearn.org/gr/tourism-gr/boxes/tools_cp_ecolabelling.html

[2] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
[3] http://www.aegean.gr/environment/eda/envirohelp/greece/bestpractices/
BestPracticeEcolabells.html

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://www.wfk-iaf.de/

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...