Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Αποτελεσματική χρήση των Φυσικών Πόρων και Ε.Ε.

Αποτελεσματική χρήση των Φυσικών Πόρων και Ε.Ε.

52. Αποτελεσματική χρήση των Φυσικών Πόρων και Ε.Ε.Με τον όρο φυσικοί πόροι χαρακτηρίζονται διάφορες φυσικές ουσίες που είναι χρήσιμες στον άνθρωπο καλύπτοντας “ως έχουν” τις ανάγκες του. Συνεπώς πρόκειται για εύκολα προσβάσιμα φυσικά αγαθα που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη γη και αξιοποιούνται από τον άνθρωπο στις διάφορες δραστηριότητες του..

Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Ορισμένοι από αυτούς τους πόρους, όπως τα ορυκτά, τα έμβια είδη και οι οικότοποι είναι πεπερασμένοι – δηλαδή έτσι και εξαντληθούν ή καταστραφούν, έχουν χαθεί για πάντα. Αυτοί ονομάζονται και μη ανανεώσιμοι πόροι, πόροι δηλαδή που εξαντλούνται σε τέτοιο σημείο ώστε η ανανέωσή τους είναι αδύνατη ή πολύ δαπανηρή.

Άλλοι, όπως ο ήλιος, ο αέρας, το νερό και το ξύλο είναι ανανεώσιμοι – παρόλο που σε γενικές γραμμές για την εκ νέου ανάπτυξη, την ανανέωση και τον καθαρισμό τους βασιζόμαστε στα φυσικά συστήματα της Γης. Παρόλο που πολλές από τις επιπτώσεις της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων γίνονται αισθητές σε τοπικό επίπεδο, η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των εθνών και του διεθνούς εμπορίου από τους φυσικούς πόρους καθιστούν τη διαχείρισή τους ένα ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Οι φυσικοί πόροι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Η εποχή όμως των άφθονων φτηνών πρώτων υλών – που συνέβαλε σημαντικά στη τεράστια οικονομική πρόοδο που σημειώθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες – έχει παρέλθει. Η αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αυξάνουν τη ζήτηση, τις τιμές αλλά και τη σπανιότητα των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτώμαστε όπως είναι τα μέταλλα και τα ορυκτά.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως ένα από τους βασικούς στόχους πολιτικής την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό σημαίνει την παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης αξίας με λιγότερες εισροές, χάρη στη βιώσιμη χρήση των πόρων και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων απαιτεί καινοτομία, μεταβολές των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, κατάλληλα κίνητρα και κατάλληλες τιμές.

Στα τέλη του 2011 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν το χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους της. Ο χάρτης αυτός υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς σε οικονομικό, πολιτικό και προσωπικό επίπεδο. Προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διάφορους τομείς πολιτικής, ετσι ώστε να δημιουργήσουμε, σε διάστημα σαράντα ετών, μια ευρωπαϊκή οικονομία που θα προσφέρει υψηλό βιοτικό επίπεδο και θα έχει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η ανάγκη αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πεπερασμένων φυσικών πόρων έχει ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε. Για να προωθήσει τη σχετική διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου αποτελούμενη από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής, βιομήχανους και εμπειρογνώμονες με μεγάλη πείρα σε περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η αποτελεσματική χρήση των πόρων βοηθά την οικονομία και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στο χέρι μας είναι να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές και σε προσωπικό επίπεδο μέσα από τις καθημερινές μας ενέργειες. Μπορούμε; 

ΠΗΓΕΣ:
[1] http://el.wikipedia.org/
[2] http://www.eea.europa.eu/el/themes/natural/intro
[3] http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/natural_resources.htm
[4] Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια – Περιβάλλον. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες – Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 2013

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...