Home / Ραδιοφωνική Εκπομπή - Περιβάλλον για Όλους / Βιοποικιλότητα – Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική

Βιοποικιλότητα – Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική

53. Βιοποικιλότητα & Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτικήΗ έννοια της βιοποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία γενών, ειδών και οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στη Γη. Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μιας σταθερής φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας, με βαριές συνέπειες για το φυσικό κόσμο και την ανθρώπινη ευημερία. Οι κύριες αιτίες είναι οι αλλαγές στους φυσικούς οικοτόπους που οφείλονται στα συστήματα εντατικής γεωργικής παραγωγής, στην ανοικοδόμηση, τις εξορύξεις, την υπερεκμετάλλευση δασών, ωκεανών, ποταμών, λιμνών και εδάφους, στις διεισδύσεις αλλόχθονων ειδών, στη ρύπανση και, όλο και περισσότερο, στην αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος.

Η βιοποικιλότητα όμως είναι σημαντικότατη για τον άνθωπο γιατί παρέχει ζωτικής σημασίας αγαθά, όπως τρόφιμα, ίνες, καύσιμα και φάρμακα καθώς και βασικές υπηρεσίες όπως η ρύθμιση του κλίματος, η πρόληψη των πλημμυρών, ο καθαρισμός των υδάτων, η επικονίαση και η διαμόρφωση του εδάφους. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την οικονομική ευημερία, την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Ένας από τους κύριους στόχους της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι να προστατεύσει όλη αυτή τη ζωή που μας περιβάλλει. Για την αντιμετώπιση όλων  των πιο πάνω απειλών η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να αναχαιτίσει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων εως το 2020. Για πρώτη φορά η Ε.Ε. ενέκρινε σχέδιο δράσης για την βιοποικιλότητα το 2006. Η στρατηγική αυτή επικαιροποιήθηκε στις αρχές του 2011, λίγους μόνο μήνες μετά την έγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο ενός φιλόδοξου προγράμματος δράσης στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας.

Η στρατηγική αυτή έχει ως προταρχικούς στόχους την ανάσχεση, εως το 2020, της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ε.Ε., την αποκατάσταση αυτών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και την αύξηση της συμβολής της Ευρώπης στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.

Ανατρέχοντας σε παλαιότερες στρατηγικές θα δούμε ότι η ΕΕ αναγνωρίζοντας ότι η φύση δε γνωρίζει εθνικά σύνορα έχει θεσπίσει κάποιες αυστηρές νομοθεσίες για τη προστασία της. Αρχικά λήφθηκαν μέτρα για την προστασία των άγριων πτηνών και στη συνέχεια για τα πολυάριθμα απειλούμενα φυτά, ζώα και τα ενδιαιτήματα τους. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία του Natura 2000, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου περιοχών που σκοπό έχει την προστασία των ειδών και οικοτόπων στο φυσικό τους περιβάλλον. Αποτελούμενο από περισσότερες απο 26 000 τοποθεσίες, το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύτερο στο κόσμο.

Σήμερα, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καλύπτει σχεδόν το 18% του εδάφους της Ε.Ε. – έκταση ισοδύναμη με το συνολικό μέγεθος της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Όσον αφορά την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο Δίκτυο Natura 2000, 61 περιοχές οι οποίες καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, καθώς και είδη πουλιών που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 2009/147/ΕΚ.

Το Natura 2000 αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αποτελεί συστατικό στοιχείο της φύσης και ότι και οι δύο μαζί αναπτύσσονται καλύτερα όταν βρίσκονται σε αρμονική σχέση. Στόχος λοιπόν του δικτύου δεν είναι ο αποκλεισμός οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά ο καθορισμός, ώστε να προστατεύονται πολύτιμα είδη και ενδιαιτήματα. Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. που ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη των χωρών και περιφερειών της Ε.Ε. διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη χρηματοδότηση επενδύσεων, ιδίως στα νέα κράτη μέλη. Η Ε.Ε. προωθεί με κάθε τρόπο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος με εκδηλώσεις όπως η Πράσινη Εβδομάδα που πραγματοποείται στις Βρυξέλλες και έχει ως αντικείμενο συζήτησης θέματα όπως η βιοποικιλότητα, οι φυσικοί πόροι κ.α.

Από δικής μας πλευράς οφείλουμε αν μη τι άλλο να προστατεύουμε με κάθε τρόπο την βιοποικιλότητα σε προσωπικό επίπεδο και να εναρμονιζόμαστε σαν κράτος με τις πολιτικές της Ε.Ε. Μπορούμε; 

ΠΗΓΕΣ:
[1] http://www.eea.europa.eu/el/themes/biodiversity/intro
[2] Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια – Περιβάλλον. Πρέπει να αλλάξουμε
συνήθειες – Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές – Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 2013.
[3] http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/
C616AEA921159FBAC22578010040DBF9?OpenDocument

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_biodiversity

Διαβάστε επίσης

Αγιόκλημα (Lonicera etrusca)

Στο μικρό περιβόλι δέκα δρασκελιές Μπορείς να ιδείς το φως του ήλιου να πέφτει σε ...